Nazwa pełna

FUNDACJA TEATRU TRANS-ATLANTYK

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000539553

NIP

5223022662

REGON

360710004

Data rejestracji

27 stycznia 2015 r.

Adres siedziby

Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28A / 92, 01-471 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i integracja artystów związanych z teatrem i kulturą : reżyserów, reżyserów dźwięku, aktorów , dramaturgów, scenopisarzy, scenografów, muzyków, fotografików , artystów wideo, filmowców; 2. Poszukiwanie nowych form dramatycznych; 3. Nawiązanie współpracy z niezależnymi ośrodkami i organizacjami na terenie Polski, poprzez tworzenie nowatorskich projektów teatralnych i artystycznych; 4. Wspieranie wymiany kulturowej między twórcami związanymi z teatrem, kulturą i sztuką Polską, a takimi twórcami z państw europy i świata; 5. Działanie na rzecz integracji teatrów, grup teatralnych i organizacji artystycznych, które funkcjonują w państwach europy i świata; 6. Działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego; 7. Promocja teatru, sztuki oraz kultury w kraju i zagranicą; 8. Upowszechnianie kultury, sztuki i teatru wśród społeczeństwa w kraju i zagranica; 9. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją teatru, kultury i sztuki; 10. Działalność edukacyjna, która będzie miała za zadanie przybliżyć teatr i jego potencjał w dzisiejszym świecie; 11. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym poprzez teatr.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji i składania oświdczeń woli upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY