Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA TEATRU TRANS-ATLANTYK

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000539553

NIP

5223022662

REGON

360710004

Data rejestracji

27 stycznia 2015 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28A / 92, 01-471 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji i składania oświdczeń woli upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE