Poprzednio

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ŚWIT"

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA ŚWIT

KRS

0000053930

NIP

5250002132

REGON

000455657

Adres siedziby

Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

18 października 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,8 mln zł

2022 r.

18 mln zł

2021 r.

17,4 mln zł

2020 r.

17,3 mln zł

2019 r.

18,5 mln zł

2018 r.

17,3 mln zł

2017 r.

18 mln zł

2016 r.

17 mln zł

2015 r.

18 mln zł

2014 r.

15,4 mln zł

2013 r.

16 mln zł

2012 r.

13 mln zł

2011 r.

10,8 mln zł

2010 r.

9,7 mln zł

2009 r.

5,3 mln zł

2008 r.

3,4 mln zł

2007 r.

2,8 mln zł

2006 r.

2,2 mln zł

2005 r.

2,8 mln zł

2004 r.

2,6 mln zł

2003 r.

1,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mln zł 2,6 mln zł 2,8 mln zł 2,2 mln zł 2,8 mln zł 3,4 mln zł 5,3 mln zł 9,7 mln zł 10,8 mln zł 13 mln zł 16 mln zł 15,4 mln zł 18 mln zł 17 mln zł 18 mln zł 17,3 mln zł 18,5 mln zł 17,3 mln zł 17,4 mln zł 18 mln zł 8,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 723 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001