Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 19 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE

KRS

0000053876

NIP

8961002211

REGON

930068825

Adres siedziby

Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie: 1) prezes lub wiceprezes; Oraz 2) inny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Cel działania

Celami stowarzyszenia są działania na rzecz: 1) popularyzacji wiedzy genealogicznej oraz inicjowania badań genealogicznych, 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 3) kultury regionu, ochrony dóbr kultury i tradycji, 4) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 7) promocji i organizacji wolontariatu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@GENEALODZY.WROCLAW.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 252/92 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA REJESTROWA