Nazwa pełna

VINCI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000538161

NIP

5252605739

REGON

360604325

Adres siedziby

Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 stycznia 2015 r.

Kapitał zakładowy

37,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  36,8 mln zł

  Liczba udziałów

  735189

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 10 stycznia 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA. PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

27,8 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015