Nazwa pełna

ALUPOL FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000535820

NIP

5492440077

REGON

360494658

Adres siedziby

Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

15 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie członek zarządu. Natomiast w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu lub członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE) - ART. 2 UST 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Prokurenci
  • Od 3 lipca 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

28,7 mln zł

2021 r.

16,5 mln zł

2020 r.

6,8 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

2,9 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
2,9 mln zł 5,4 mln zł 6,8 mln zł 16,5 mln zł 28,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015