Poprzednio

MAGIC LAB

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

337,5 tys. zł

2019 r.

213,4 tys. zł