Nazwa pełna

ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ KRAKÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000053444

NIP

6761187989

REGON

350542187

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Adres siedziby

Mikołaja Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków, Polska

Cel działania

A/ integrowanie środowiska Polskich spadochroniarzy w kraju i za granicą; B/ kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa; C/ troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy; D/ popularyzowanie spadochroniarstwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w wojskach powietrzno - desantowych, sposobów kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede wszystkich patriotyzmu; E/ prowadzenie działalności naukowej, oświatowo - wychowawczej i szkoleniowej w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz w ramach przystosowania do zawodu; F/ popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz wyczynowego sportu spadochronowego; G/ troska o sprawy bytowe spadochroniarzy, udzielanie pomocy przy rehabilitacji zawodowej osobom, których inwalidztwo związane jest ze służbą w jednostkach wojsk pow. - des. , szkoleniem spadochronowym i spadochronowym sportem wyczynowym; H/ działanie na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w rp.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, innych spraw oddziału oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika zarządu oddziału lub innych osób upoważnionych przez zarząd oddziału

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

HTTP://WWW.ZPSKRAKOW.PL/

Adres e-mail

ZPS.BIURO.KRAKOW@GMAIL.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 867 SĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE