Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

28,6 mln zł

2019 r.

7,6 mln zł

2018 r.

271,6 tys. zł

2017 r.

8,2 mln zł

2017
2018
2019
2020
8,2 mln zł 271,6 tys. zł 7,6 mln zł 28,6 mln zł