Nazwa pełna

BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000533908

NIP

7543087345

REGON

360225071

Adres siedziby

Budowlanych 9 / 23, 45-005 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu umocowany jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

8,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016