Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 10 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

TUATARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000532519

NIP

7010450300

REGON

360290803

Data rejestracji

26 listopada 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Telekomunikacja

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • Od 26 listopada 2014 r.

  5.000 udziałów o łącznej wartości 250.000,00 zlotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 listopada 2014 r.

  5.000 udziałów o łącznej wartości 250.000,00 zlotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 listopada 2015 r.

  Wartość udziałów

  210 tys. zł

  Liczba udziałów

  4200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  210 tys. zł

  Liczba udziałów

  4200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015