Poprzednio

LIGUSTRIA 9

Nazwa pełna

" SOF HOTEL OPERATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000530839

NIP

7792425634

REGON

302860861

Adres siedziby

Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 listopada 2014 r.

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu (bez względu na nadany im tytuł), działających łącznie.

 • Od 22 grudnia 2021 r.

  DYREKTOR GENERALNY

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  3,1 mln zł

  Liczba udziałów

  61526

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,9 mln zł

2021 r.

1,2 mln zł

2020 r.

195,2 tys. zł

2020
2021
2022
195,2 tys. zł 1,2 mln zł 6,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.10.2016