Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ

KRS

0000053057

NIP

5862011292

REGON

191416560

Adres siedziby

Legionów 126, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

24 października 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli za stowarzyszenie, w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo wiceprezes łącznie z członkiem zarządu albo wiceprezes lub członek zarządu wraz z pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

42,3 tys. zł

2013 r.

7,9 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.SKEF.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1343 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001