Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 16.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.10.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 13.10.2015

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 25.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 10.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 19.08.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 30.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 18.06.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 27.05.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.

 • 10.07.2007

  01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 11.07.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 06.06.2005

  01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 12.08.2004

  01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 17.10.2003

  1. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 16.04.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 28.09.2001

  Od 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 1. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 1. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003 r - 31. 12. 2003 r

 • 1. 01. 2002 do 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  90000

  Uprzywilejowanie

  WSZYSTKIE AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE: A. NA JEDNĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADA 5 (PIĘĆ) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, B. AKCJE TEJ SERII MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W SPRAWIE PODZIAŁU MAJĄTKU LIKWIDOWANEGO SPÓŁKI PRZED INNYMI AKCJAMI, C. AKCJE TEJ SERII W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO POKRYCIA W WYSOKOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z BILANSU , LECZ NIE MNIEJ, NIŻ CENA EMISYJNA, D. W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI PO STOSUNKOWUM LUB PEŁNYM OPŁACENIU WSZYSTKICH AKCJI, NA AKCJE TEJ SERII PRZYPADA POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 240 500,00 ZŁ