Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

4,9 mln zł

2,5 mln zł

2007 - 2013

3

12,9 mln zł

5,1 mln zł

2004 - 2006

3

53,2 tys. zł

18,6 tys. zł

Łącznie

9

17,8 mln zł

7,6 mln zł