Nazwa pełna

OBST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000053028

NIP

5631733795

REGON

110164966

Adres siedziby

Jagiellońska 64, 22-100 Chełm, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Kapitał wpłacony

9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie i jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,4 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

2,1 mln zł

2018 r.

159,3 tys. zł

2017 r.

454 tys. zł

2016 r.

237,1 tys. zł

2015 r.

305,5 tys. zł

2014 r.

2,4 mln zł

2013 r.

2,2 mln zł

2012 r.

211,3 tys. zł

2011 r.

122,2 tys. zł

2010 r.

2,1 mln zł

2009 r.

61,2 tys. zł

2008 r.

38,6 tys. zł

2007 r.

82,1 tys. zł

2006 r.

39,4 tys. zł

2005 r.

41,9 tys. zł

2004 r.

37,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
37,5 tys. zł 41,9 tys. zł 39,4 tys. zł 82,1 tys. zł 38,6 tys. zł 61,2 tys. zł 2,1 mln zł 122,2 tys. zł 211,3 tys. zł 2,2 mln zł 2,4 mln zł 305,5 tys. zł 237,1 tys. zł 454 tys. zł 159,3 tys. zł 2,1 mln zł 1,6 mln zł 6,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

4,9 mln zł

2,5 mln zł

2007 - 2013

3

12,9 mln zł

5,1 mln zł

2004 - 2006

3

53,2 tys. zł

18,6 tys. zł

Łącznie

9

17,8 mln zł

7,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.OBST.PL

Adres e-mail

INFO@OBST.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 487 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001