Nazwa pełna

SCANDALIZA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000529906

NIP

9512385284

REGON

360025640

Data rejestracji

4 listopada 2014 r.

Adres siedziby

Husarii 60A, 02-951 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Notariusz janusz rudnicki, kancelaria notarialna w warszawie, uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników w sprawie rozwiązania spółki podjęta w dniu 25. 09. 2018 r. , rep. A nr 11345/2018

Finanse

Kapitał zakładowy

115 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wesołych miasteczek I parków rozrywki

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Wspólnicy
  • Od 4 listopada 2014 r.

    356 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.800,00 ZŁOTYCH

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

  • Od 4 listopada 2014 r.

    972 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.600,00 ZŁOTYCH

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

  • Od 4 listopada 2014 r.

    972 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.600,00 ZŁOTYCH

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW