Nazwa pełna

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH - A I M BRZOZOWSCY SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000052858

NIP

7542702877

REGON

532221321

Adres siedziby

Klasztorna 3, 45-045 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy ze wspólników samodzielnie

Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

11,1 tys. zł

2017 r.

83,6 zł

2013 r.

10,5 tys. zł

2006 r.

1,2 tys. zł

2006
2013
2017
2020
1,2 tys. zł 10,5 tys. zł 83,6 zł 11,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015