Poprzednio

WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEZIALNOŚCIĄ

Nazwa pełna

WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000052842

NIP

5222530215

REGON

016257904

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 1, 00-906 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

34,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki liczy dwie lub więcej osób, to do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki są uprawnieni: - dwaj członkowie zarządu łącznie - albo też członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15,6 mln zł

2020 r.

646,6 tys. zł

2017 r.

2,4 tys. zł

2016 r.

2,7 tys. zł

2015 r.

4,1 tys. zł

2007 r.

11,5 tys. zł

2006 r.

3,4 tys. zł

2006
2007
2015
2016
2017
2020
2021
3,4 tys. zł 11,5 tys. zł 4,1 tys. zł 2,7 tys. zł 2,4 tys. zł 646,6 tys. zł 15,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 59690 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001