Nazwa pełna

EKO TRADE ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000528388

NIP

6852327568

REGON

181160045

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,1 tys. zł

2015 r.

1,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.EKOTRADESA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE