Nazwa pełna

FUNDACJA FILMOWA IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000527933

NIP

5252612515

REGON

360262043

Data rejestracji

22 października 2014 r.

Data ostatniej zmiany

18 września 2018 r.

Adres siedziby

Forteczna 9 / 4, 01-540 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej, w tym wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki I edukacji 2. Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich 3. Wspieranie rozwoju kultury I sztuki, poprzez propagowanie w życiu publicznym I społecznym wartości chrześcijańskich, a w szczególności: 1) wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych I innych działań o charakterze artystycznym 2)realizacja filmów I innych materiałów audiowizualnych promujących wartości chrześcijańskie 3)organizowanie pokazów, przeglądów, koncertów I konkursów filmowych, mających przede wszystkim na celu promowanie kultury chrześcijańskiej I jej wartości 4) wspieranie artystów działającch na rzecz powstania dzieła filmowego 5) promocja I dystrybucja materiałów filmowych, multimedialnych I wydawniczych 6) wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki I nowych mediów, oraz sztuki filmowej 7) organizowanie różnego rodzaju kursów doszkalających dla młodych artystów 8) pozyskiwanie funduszy do w/w celów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu lub prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY