FUNDACJA

Numer KRS

0000527933

Numer NIP

5252612515

Numer REGON

360262043

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

ul. Forteczna 9 / 4

01-540 Warszawa

Polska