Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 7 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT WYWIADU GOSPODARCZEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000526689

NIP

6793104417

REGON

123227375

Data rejestracji

9 października 2014 r.

Adres siedziby

Na Kozłówce 33 / 4, 30-664 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub jeden członek zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014