Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 października 2001 r.

KRS

0000052610

NIP

5261656073

REGON

010349700

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa konstytucyjnego , upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz przyczynianie się do rozwoju demokratycznych instytucji konstytucyjnych rzeczypospolitej polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje towarzystwo za granicą - w szczególności wobec władz iacl - oraz w kraju. Dokumenty finansowe towarzystwa w zakresie składania oświadczeń woli I zaciągania zobowiązań majatkowych podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem. Inne dokumenty podpisuje prezes lub wiceprezes zarządu , a z ich upoważnienia także sekretarz zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1957 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Ta organizacja ma jeszcze 16 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »