Nazwa pełna

FUNDACJA NARODOWY INSTYTUT SPOŁECZNY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000525824

NIP

7010441057

REGON

147466990

Data rejestracji

6 października 2014 r.

Adres siedziby

Wilanowska 16/20 / 16, 00-422 Warszawa, Polska

Sprawozdanie za rok 2019
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Na podstawie §18 statutu, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014