Poprzednio

SAWEX

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

15 listopada 2017 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

8 grudnia 2017 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »