Nazwa pełna

STOELZLE WYMIARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000525638

NIP

9241904133

REGON

081230205

Adres siedziby

Księcia Witolda 11, 68-131 Wymiarki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 października 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

200,6 tys. zł

2021 r.

402,9 tys. zł

2020 r.

263,1 tys. zł

2019 r.

100 tys. zł

2018 r.

64,6 tys. zł

2015 r.

23,7 tys. zł

2014 r.

6,9 tys. zł

2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
6,9 tys. zł 23,7 tys. zł 64,6 tys. zł 100 tys. zł 263,1 tys. zł 402,9 tys. zł 200,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014