Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

44 mln zł

18,4 mln zł

2007 - 2013

3

6,1 mln zł

2 mln zł

Łącznie

8

50 mln zł

20,4 mln zł