Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "PREFBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000052551

NIP

7180026802

REGON

450020623

Adres siedziby

Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

536 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 października 2001 r.

  Wartość udziałów

  57,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  115

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,3 tys. zł

2020 r.

5,9 mln zł

2019 r.

9,3 mln zł

2018 r.

6,1 mln zł

2017 r.

10,7 tys. zł

2014 r.

358,7 tys. zł

2012 r.

7,8 tys. zł

2010 r.

323,2 tys. zł

2009 r.

4,5 mln zł

2008 r.

26,8 tys. zł

2007 r.

59,5 tys. zł

2006 r.

27,6 tys. zł

2005 r.

7,8 tys. zł

2004 r.

144,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2014
2017
2018
2019
2020
2021
144,5 tys. zł 7,8 tys. zł 27,6 tys. zł 59,5 tys. zł 26,8 tys. zł 4,5 mln zł 323,2 tys. zł 7,8 tys. zł 358,7 tys. zł 10,7 tys. zł 6,1 mln zł 9,3 mln zł 5,9 mln zł 8,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

44 mln zł

18,4 mln zł

2007 - 2013

3

6,1 mln zł

2 mln zł

Łącznie

8

50 mln zł

20,4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PREFBET.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PREFBET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 193 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017