Poprzednio

SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE

Nazwa pełna

REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE W BIAŁOGARDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000525422

NIP

3020002009

REGON

331031257

Adres siedziby

Chopina 29, 78-200 Białogard, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 września 2014 r.

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy , do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,5 mln zł

  Liczba udziałów

  2480

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

46,9 tys. zł

2021 r.

239,1 tys. zł

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

53,1 tys. zł

2016 r.

324,7 tys. zł

2015 r.

247,7 tys. zł

2014 r.

464,3 zł

2014
2015
2016
2019
2020
2021
2022
464,3 zł 247,7 tys. zł 324,7 tys. zł 53,1 tys. zł 1,1 mln zł 239,1 tys. zł 46,9 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

DYREKTOR@SZPITALBIALOGARD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015