Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH

KRS

0000052524

NIP

6310000753

REGON

271200246

Adres siedziby

Pck 1-3, 44-105 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

11 października 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli za spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

41,5 tys. zł

2020 r.

148,7 tys. zł

2018 r.

77,6 tys. zł

2017 r.

76 tys. zł

2016 r.

79,5 tys. zł

2015 r.

57,5 tys. zł

2014 r.

70,2 tys. zł

2013 r.

675,9 zł

2012 r.

68,3 tys. zł

2011 r.

45,6 tys. zł

2010 r.

16,2 tys. zł

2006 r.

10,1 tys. zł

2005 r.

1,4 tys. zł

2005
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2022
1,4 tys. zł 10,1 tys. zł 16,2 tys. zł 45,6 tys. zł 68,3 tys. zł 675,9 zł 70,2 tys. zł 57,5 tys. zł 79,5 tys. zł 76 tys. zł 77,6 tys. zł 148,7 tys. zł 41,5 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 1290 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014