Dane aktualne

Nazwa pełna

PO PIERWSZE EDUKACJA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 września 2014 r.

KRS

0000524410

NIP

9512383724

REGON

147436717

Adres siedziby

Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj inni członkowie zarządu działający łącznie.

Inne dane

Adres WWW

POPIERWSZEEDUKACJA.ORG

Adres e-mail

OFFICE@POPIERWSZEEDUKACJA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »