Nazwa pełna

SB COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000524270

NIP

8151798856

REGON

181155819

Adres siedziby

Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 września 2014 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  49,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  995

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 15 lipca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNY DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁA Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.

 • Od 15 lipca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNY DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁA Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.

 • Od 15 lipca 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNY DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁA Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.

 • Od 16 sierpnia 2022 r.

  PROKURA SAMOISTNA

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

89,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014