Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

8 stycznia 2010 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

29 stycznia 2010 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »