Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 lutego 2017 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA GROTEKA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000524025

NIP

5242773205

REGON

147495980

Data rejestracji

16 października 2014 r.

Adres siedziby

Podskarbińska 11, 03-831 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie i organizacja innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, która poprzez stymulowanie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności związanych z twórczym myśleniem jest jednym z narzędzi budowania potencjału społecznego, intelektualnego i strategicznego społeczeństwa. 2. Kontynuowanie tradycji warszawskiej "Groteki" działającej w latach 1976-1986 w sdk "Starówka" przy ul. Jana brożka 18, oraz przekazywanie nowym pokoleniom pasjonatów gier, wiedzy i doświadczeń instruktorów groteki i krajowej rady upowszechniania gier. 3. Budowanie świadomości społecznej na temat kulturotwórczej roli gier i zbaw umysłowych oraz ich roli w rozwoju człowieka, jego inteligencji, kreatywności i emocjonalności. Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach oraz teorii gier, w ujęciu matematycznym i teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych oraz ich zastosowań w edukacji i reedukacji na wszystkich poziomach.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenie woli w imieniu zarządu składa prezes zarządu jednoosobowo. 2. Oświadczenie woli w imieniu zarządu mogą również składać: a) dwaj członkowie zarządu działający łącznie. B) pełnomocnik powołany przez zarząd

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.GROTEKA.PL

Adres e-mail

INFO@GROTEKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY