Nazwa pełna

BENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000523346

NIP

6762447754

REGON

122334666

Data rejestracji

11 września 2014 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub prezesem zarządu łącznie

Wspólnicy
 • 7.164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 394.020 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 8.639 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.145 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 9.172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504.460 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014