Nazwa pełna

"RAVEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000052332

NIP

5981000432

REGON

210225788

Adres siedziby

Fabryczna 1, Kostrzyn N/O, 66-470 Kontrzyn N/O, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz (w razie jego ustanowienia) prokurent samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 lutego 2003 r.

  Wartość udziałów

  1,1 mln zł

  Liczba udziałów

  2185

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  1,1 mln zł

  Liczba udziałów

  2185

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

404,4 tys. zł

2021 r.

3,6 mln zł

2020 r.

1,5 mln zł

2019 r.

136,4 tys. zł

2018 r.

4,3 mln zł

2017 r.

120,2 tys. zł

2016 r.

66 tys. zł

2015 r.

92,6 tys. zł

2014 r.

28,6 tys. zł

2013 r.

468 tys. zł

2012 r.

43,5 tys. zł

2009 r.

571,7 tys. zł

2006 r.

102,4 tys. zł

2005 r.

987,2 tys. zł

2004 r.

78,7 tys. zł

2004
2005
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
78,7 tys. zł 987,2 tys. zł 102,4 tys. zł 571,7 tys. zł 43,5 tys. zł 468 tys. zł 28,6 tys. zł 92,6 tys. zł 66 tys. zł 120,2 tys. zł 4,3 mln zł 136,4 tys. zł 1,5 mln zł 3,6 mln zł 404,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,5 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1399 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP.

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001