Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,3 mln zł

2011 r.

1,2 tys. zł

2007 r.

62,1 tys. zł

2006 r.

140 tys. zł

2006
2007
2011
2020
140 tys. zł 62,1 tys. zł 1,2 tys. zł 6,3 mln zł