Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,9 mln zł

2020 r.

6,3 mln zł

2011 r.

1,2 tys. zł

2007 r.

62,1 tys. zł

2006 r.

140 tys. zł

2006
2007
2011
2020
2021
140 tys. zł 62,1 tys. zł 1,2 tys. zł 6,3 mln zł 8,9 mln zł