Nazwa pełna

"TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA"

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000521362

NIP

7010437765

REGON

147400599

Data rejestracji

1 września 2014 r.

Data ostatniej zmiany

25 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 23, 00-854 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

  • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych "Transport I logistyka polska" uprawniony jest jednoosobowo przewodniczący "Transport I logistyka polska" lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada "transport I Logistyka Polska" Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014