Nazwa pełna

"TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA"

KRS

0000521362

NIP

7010437765

REGON

147400599

Adres siedziby

Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

1 września 2014 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych "Transport i logistyka Polska" uprawniony jest jednoosobowo przewodniczący "Transport i logistyka Polska" lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada "Transport I Logistyka Polska" Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

78,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.TLP.ORG.PL

Adres e-mail

INFO@TLP.ORG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014