Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 31 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

VICTORIA DOM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000520401

NIP

5242771471

REGON

147368714

Data rejestracji

19 sierpnia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

23.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 19 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  11.9 tys. zł

  Liczba udziałów

  238

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  3.3 tys. zł

  Liczba udziałów

  65

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  7 tys. zł

  Liczba udziałów

  140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015