Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 6 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

JAVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000520209

NIP

8982147601

REGON

020847264

Data rejestracji

20 sierpnia 2014 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Gnilna 2, 80-847 Gdańsk, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Dnia 24. 08. 2015 r. Wspólnicy spółki pod firmą space investment strzegomska 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podjęli uchwałę nr 1 w sprawie rozwiązania spółki i powołania likwidatorów. Protokół z posiedzenia wspólników spółki sporządzono dnia 24. 08. 2015 r. W kancelarii notarialnej urszula gniewek aleksandra kanas spółka cywilna we wrocławiu, przy ul. Oławskiej 9, przed notariuszem urszulą gniewek, za repertorium a nr 2636/2015.

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Reklama

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014