Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000052000

NIP

5220001895

REGON

002006030

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Żurawia 43, 00-680 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Usługi w zakresie noclegów I usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty I inne obiekty hotelowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe usługi podawania posiłków

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Wynajem I usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • Pozostałe usługi reklamowe

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych fundacji wymaga podpisu dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 301 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY