Nazwa pełna

VOYAGER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000519884

NIP

7382146834

REGON

123183376

Adres siedziby

Biecka 25C, 38-300 Gorlice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 sierpnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, podpisywania oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  3000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 września 2014 r.

  Wartość udziałów

  850 tys. zł

  Liczba udziałów

  17000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,7 mln zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

1,8 mln zł

2018 r.

1,7 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2016 r.

1,9 mln zł

2015 r.

27,7 tys. zł

2014 r.

22,7 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22,7 tys. zł 27,7 tys. zł 1,9 mln zł 1,6 mln zł 1,7 mln zł 1,8 mln zł 3,9 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015