Nazwa pełna

APEIRON HT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000519591

NIP

7831714697

REGON

302768990

Adres siedziby

Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 sierpnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołany został jeden członek zarządu (prezes zarządu), to spółka jest reprezentowana przez niego jednoosobowego. Jeżeli powołano zarząd wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  3,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  1,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

44,3 tys. zł

2019 r.

290,5 tys. zł

2018 r.

525,7 tys. zł

2017 r.

326,9 tys. zł

2017
2018
2019
2020
326,9 tys. zł 525,7 tys. zł 290,5 tys. zł 44,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

1,3 mln zł

845,7 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014