Nazwa pełna

INTERACTIVE TRAVEL HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000518279

NIP

5272718168

REGON

147357685

Data rejestracji

29 lipca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

29 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Wolność 7D, 01-018 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

57.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa wspomagająca transport

 • Pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność agentów I pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • 128.552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.427.600,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 347.077 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.353.850,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 czerwca 2016 r.

  321.382 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.069.100,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 czerwca 2016 r.

  321.382 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.069.100,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014