Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 24 września 2018 r.

Nazwa pełna

ATI SZEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000518122

NIP

9151792653

REGON

022456757

Data rejestracji

5 sierpnia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Długa 18, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

40 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • Reklama

 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo - prezes zarządu

Wspólnicy
 • Od 5 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2014 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014