Nazwa pełna

ATI SZEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000518122

NIP

9151792653

REGON

022456757

Data rejestracji

5 sierpnia 2014 r.

Data ostatniej zmiany

24 września 2018 r.

Adres siedziby

Długa 18, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

40 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Reklama

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo - prezes zarządu

Wspólnicy
 • Od 5 sierpnia 2014 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2014 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014