Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA AGROLOK W GOLUBIU-DOBRZYNIU

KRS

0000517806

NIP

5030077524

REGON

341605182

Adres siedziby

Pod Arkadami 5-7, 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

29 lipca 2014 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014