FUNDACJA

Numer KRS

0000517580

Numer NIP

8982208260

Numer REGON

22460256

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

HTTP://FIBIRL.ORG.PL

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM MAJĄTKOWYCH FUNDACJI, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

ul. Stanisławskiego 28 / 4

51-638 Wrocław

Polska

Działalność według PKD
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  • 69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
  • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
  • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
  • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA