Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU LOKALNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000517580

NIP

8982208260

REGON

022460256

Adres siedziby

Stanisławskiego 28 / 4, 51-638 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność prawnicza

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych fundacji, zawierania umów I udzielania pełnomocnictw uprawniony jest prezes zarządu.

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 05. 01. 2017r. , zmieniono: §2 pkt 4, §3, §4 pkt 1 ust. F,m,o,t, §11, §18 pkt 7, §24. Dodano: w §2 pkt 5, §3 pkt f, w §18 pkt 8.

 • 27. 06. 2016r. , zmieniono §23.

 • 20. 06. 2014r.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 11.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 25.10.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Inne dane

Adres WWW

HTTP://FIBIRL.ORG.PL

Adres e-mail

INFO@FIBIRL.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

{{ fieldValue.v }}