Poprzednio

SOCHACZEWSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIUALNOŚCIĄ

Nazwa pełna

AGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000517232

NIP

1251627056

REGON

147313280

Data rejestracji

25 lipca 2014 r.

Adres siedziby

Al. Piastów 8 / 4, 70-331 Szczecin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Status podatnika VAT

Zwolniony

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇩🇪

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014