Nazwa pełna

FUNDACJA WSPARCIA RODZINY - WARTA

KRS

0000517180

NIP

7811898234

REGON

302775240

Adres siedziby

Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 lipca 2014 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
  • FUNDATOR UPRAWIONY DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

    CZŁONEK RADY NADZORCZEJ JEST UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015