Nazwa pełna

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000051670

NIP

5732244750

REGON

150370893

Adres siedziby

Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

30,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest członek zarządu jednoosobowo. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  30,6 mln zł

  Liczba udziałów

  61282

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

973 tys. zł

2017 r.

4,8 mln zł

2013 r.

3,6 mln zł

2011 r.

876,4 tys. zł

2010 r.

25,6 tys. zł

2009 r.

1,5 tys. zł

2008 r.

585,1 tys. zł

2007 r.

185,9 tys. zł

2006 r.

446,9 zł

2004 r.

30,5 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2017
2020
30,5 tys. zł 446,9 zł 185,9 tys. zł 585,1 tys. zł 1,5 tys. zł 25,6 tys. zł 876,4 tys. zł 3,6 mln zł 4,8 mln zł 973 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB H-2148 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001