Nazwa pełna

ADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000516202

NIP

7931625504

REGON

181131598

Adres siedziby

Rynek 1A, 37-600 Lubaczów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 lipca 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest: a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu, b) jeżeli zarząd jest dwuosobowy - prezes zarządu lub wiceprezes zarządu - każdy z niach działający samodzielnie, c) jeżeli zarząd jest wieloosobowy - dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu wraz z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 lipca 2014 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,4 mln zł

2017 r.

38,2 tys. zł

2015 r.

9,8 tys. zł

2015
2017
2020
9,8 tys. zł 38,2 tys. zł 16,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014